Cookies? Lekker, toch? Sommige cookies helpen om het ontwerp en het gebruik van onze website te verbeteren. Cookies accepteren? Meer info

Wat is KOEMI?

ONZE MISSIE

KOEMI is een internationale familie van kinderen, jongeren en volwassenen, die op weg is met liederen en musicals tot eer van God. We willen God ontdekken, talenten ontwikkelen, samen beleven, het Goede Nieuws vertellen, en elke dag met Jezus leven. Wij zijn een katholieke beweging met een oecumenische opdracht.

Harm & Ina Ruiter

Verantwoordelijken voor KOEMI-Nederland

 

“KOEMI neemt kinderen serieus in het ontdekken van hun talenten en in hun geloof.”

ONZE VISIE

KOEMI wil kinderen en tieners naar de drie-ene God leiden. Met humor en diepgang. Dit doen wij in de eerste plaats door liederen, musicals en het KOEMI-Huis.

Kinderen, tieners en volwassenen brengen als “mobiele Kerk” het Evangelie naar de mensen. De Bijbel en de leer van de Rooms-Katholieke Kerk zijn ons fundament. Wij zijn katholiek en staan voor oecumene.

Wij rusten kinderen en tieners toe in hun geloof en leven. De medewerkers doen hun dienst uit
liefde voor Jezus en voor de jonge mensenKwaliteit eert God. Dit motto volgen wij.

Wij bieden een thuis in de KOEMI-Family. Wij handelen situatie-elastisch. Wij bieden ondersteuning bij de christelijke opvoeding. Wij zijn een non-profit organisatie.

ONS VERHAAL

1993

In dit jaar zijn pastoraal medewerkers Hannes en Birgit Minichmayr met een kinderkoor (KISI) gestart in de parochie van Altmünster in Oostenrijk.

1998

De vereniging “KISI – God’s singing kids” wordt opgericht, eerst nog onder de naam “Kinderen maken musicals”. De eerste tournees zijn een feit, en het allereerste KISI-Feest gaat door.

1999

Birgit schreef haar eerste musical: ‘Lilli en de ongelofelijke comeback’. Sindsdien schrijft ze regelmatig liedjes en musicals voor KISI.

2000

KISI verbreedt de horizon en de eerste buitenlandse optredens vinden plaats. KISI heeft zich intussen ook verspreid over verschillende delen van Oostenrijk.

2007

KISI Oostenrijk speelt ‘De Barmhartige Vader’ samen met Nederlandse spelers bij het 20-jarig jubileum van Samuel Advies in Amsterdam en Vught.

2008

KISI komt naar onze streken! Een team enthousiaste medewerkers staat aan de wieg van KISI Nederland. Ze organiseren workshops en musicalkampen. De eerste KISI CLUB komt bij elkaar in Helmond.
In de daaropvolgende jaren ontstaan er KISI-groepen in Oeganda en Duitsland.

2009

‘Nooit meer alleen’; de eerste Nederlandstalige KISI-cd wordt ingeblikt met aanstekelijke liederen over op weg gaan met Jezus. Sindsdien worden bijna jaarlijks nieuwe cd’s uitgegeven.

2010

In Nederland ontstaat de eerste KISI KEY-groep. Deze KISI’s willen regelmatiger KISI beleven en komen elke maand een weekend samen in het KISI-huis in Helmond. Ze spelen verschillende voorstellingen in Nederland en in België.

2012

De KISI-microbe heeft nu ook België aangestoken.
Het eerste musicalkamp wordt georganiseerd in Vlaanderen.
KISI Nederland krijgt een heus KISI-huis in bruikleen.
Voorheen kwam de KEY-groep samen bij de KCV in Helmond.

2014

In dit jaar zijn er vaste KISI-groepen in Oostenrijk, Duitsland, Nederland en Oeganda, en worden projecten georganiseerd in België, Hongarije en Israël. In totaal komen er ongeveer 500 kinderen in Europa en 300 kinderen in Afrika regelmatig naar KISI.

2015

Het eerste KISI-boek verschijnt in Nederlandse vertaling; een verhaaltjesboek voor jonge kinderen over het schaapje Pauli en zijn herder.

2016

KISI Nederland produceert de eerste eigen mini-musical ‘Wie is mijn naaste’. In samenwerking met Vastenactie brengt KISI deze musical op 30 verschillende scholen. Bas en Cissy Suijkerbuijk schrijven in de jaren die volgen nog 2 andere mini-musicals: ‘Spector – het beste zit vanbinnen’ en ‘Quinty’s droom’.

2018

Een jaar van jubilea! KISI Oostenrijk viert haar 25-jarig bestaan; KISI Nederland blikt trots terug op 10 prachtige jaren. KISI België organiseert ondertussen voor het zesde jaar op rij twee grote musicalkampen per jaar. En Vlaamse tieners gaan met de mini-musical ‘Spector’ op scholentournee.

 

 

2023

Van KISI naar KOEMI

KISI Nederland wordt zelfstandig en gaat verder met een nieuwe naam: KOEMI. Met de zelfstandigheid is er een grotere verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen accenten.

 

 

VEILIGE OMGEVING

KOEMI wil een veilige groep zijn waar iedereen, zowel kinderen als volwassenen, op een gezonde en fijne manier met elkaar omgaan.

Dit houdt in dat we als organisatie maatregelen hebben getroffen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en incidenten op te lossen. Alle medewerkers van 18 jaar en ouder ondertekenen jaarlijks het protocol over de omgang met nabijheid en afstand.

Daarnaast wordt voor alle vrijwilligers een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) aangevraagd. We zorgen ervoor dat dit thema bespreekbaar is en dat er een open cultuur is.

Bekijk protocol nabijheid en afstand

Mirjam Nikkels is vertrouwenscontactpersoon binnen KOEMI. Zij is via e-mail bereikbaar voor iedereen die met haar in gesprek wil gaan rond dit onderwerp. (mirjam.nikkels@koemi.org)

Josef Großerüschkamp is vertrouwenscontactpersoon binnen KOEMI. Hij is via e-mail bereikbaar voor iedereen die met hem in gesprek wil gaan rond dit onderwerp. (josef.grosserueschkamp@koemi.org)

KOEMI wil ook het vervoer tijdens activiteiten zo regelen dat het veilig en verantwoord is. Het protocol vervoer geeft richtlijnen hoe wij de veiligheid van de kinderen waarborgen tijdens vervoersmomenten. Alle medewerkers die in het bezit zijn van een rijbewijs, die mogelijk kinderen vervoeren, ondertekenen jaarlijks deze verklaring.

Bekijk protocol vervoer

INTERNATIONAAL – GOD’S SINGING KIDS NETWORK

KOEMI maakt deel uit van het netwerk ‘God’s singing kids’, waarbinnen het nauw samenwerkt met partners die dezelfde missie en waarden delen. KOEMI is ontstaan vanuit KISI en heeft zich laten inspireren door de Oostenrijkse passie voor kinderen en jongeren, hun levend geloof en enthousiasme voor muziek, zang, dans en toneel als middel om de Blijde Boodschap te verkondigen. Daarom zullen KISI en KOEMI met elkaar verbonden blijven als leden van het netwerk ‘God’s singing kids’. Binnen dit netwerk is volop ruimte voor onderlinge samenwerking, internationale gebedsmomenten en internationale ontmoetingen.

Oostenrijk, het land van oorsprong van KISI, waaruit we zijn ontstaan. Hier bestaat een KISI-vereniging, veel KISI CLUBs, vaste KISI KEY en KISI NOW groepen, en nog veel meer!

Meer informatie over KISI in Oostenrijk vind je hier.

 

Oeganda was het eerste KISI-land buiten Europa met meteen het recordaantal concertbezoekers!

Duitsland heeft een lange KISI-traditie en werkt nauw samen met KISI Oostenrijk.

KISI-Vlaanderen bestaat al sinds 2011 en is een gewaardeerde samenwerkingspartner.

Meer informatie over KISI in België vind je hier.

 

In Israël en de Palestijnse gebieden zijn er al veel KISI-enthousiastelingen. In de afgelopen jaren waren er enkele musicalprojecten en concerten.

Ook in Hongarije is KISI actief met concerten, workshops en musicalprojecten.

Al geruime tijd zijn er tournees en musicalprojecten in Zuid-Tirol, Italië. Intussen hebben gemotiveerde medewerkers zelf ook regionale KISI-groepen gestart.

Klik door naar het (Engelstalig) landenoverzicht voor internationale activiteiten en nieuwtjes van KISI-groepen.

Alle landen