Hoe kan je KOEMI steunen?

Vind je ons werk waardevol en wil je dat het wordt voortgezet? Dan zouden we het geweldig vinden als je ons zou willen ondersteunen: met een donatie, met je gebed, of door anderen over ons te vertellen. En natuurlijk zouden we het ook fantastisch vinden als je zin hebt om als vrijwilliger mee te werken.

Doneren

Hartelijk dank dat je KOEMI financieel wilt steunen! Doneren kan op verschillende manieren, namelijk via:

1. iDEAL

Doneren via iDEAL is doneren via internetbankieren
bij een van de deelnemende banken.
Meer informatie over deze vorm van doneren
kun je vinden op de website van iDeal.

Gift via iDeal

2. Periodieke gift

Een periodieke gift kun je vaak zelf instellen via internetbankieren.
Ook is het mogelijk een machtiging automatische incasso
in te vullen en naar ons op te sturen.
Wij regelen dan de automatische afschrijving.

Download machtigingsformulier

3. Overeenkomst periodieke gift in geld

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om voor minimaal 5 jaar
een periodieke gift vast te leggen bij de Belastingdienst
via een Overeenkomst periodieke gift in geld.
Als de periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden
wordt deze fiscaal aftrekbaar.

Notariële gift

Gebed

Als de Heer het huis niet bouwt, doen de bouwlieden moeite voor niets – dat weten we maar al te goed. We kunnen niets doen zonder God. Dat is de reden waarom wij het gebed als heel belangrijk beschouwen en wij erg blij zijn met uw gebedsondersteuning.

ANBI

Kerkelijke Instelling KOEMI wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan KOEMI Nederland fiscaal aftrekbaar zijn.

Meer informatie over de ANBI-beschikking en het aftrekken van giften kan u vinden op:

www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl/giften.

ANBI gegevens
Naam instelling: Kerkelijke instelling KOEMI

Bank: ABN-AMRO BIC: ABNANL2A

IBAN: NL28ABNA0249309165
RSIN: 823663176
KvK: 59151935

Download de statuten

Download de groepsbeschikking ANBI

Contactgegevens
Straakvense Bosdijk
965703 GX Helmond

T: 06 – 41 48 21 08

E: info@koemi.org

W: www.koemi.org

Bestuurssamenstelling
Bert Buirma – voorzitter (toezichthoudend)
Florentine Koot – bestuurslid (toezichthoudend)
Ilona Langendonck – bestuurslid (toezichthoudend)
Michiel Zijp –  bestuurslid (toezichthoudend)
Ron Hogedoorn – bestuurslid (uitvoerend)
Cissy Suijkerbuijk – bestuurslid (uitvoerend)
Harm Ruiter – bestuurslid (uitvoerend coördinator)

Pastoor Sacha Steijaert – geestelijk begeleider KOEMI

Doelstelling

KOEMI is een internationale familie van kinderen, jongeren en volwassenen, die op weg is met liederen en musicals tot eer van God. We willen God ontdekken, talenten ontplooien, gemeenschap beleven, de blijde boodschap doorgeven en elke dag met Jezus leven. Wij zijn een katholieke beweging met een oecumenische opdracht.

Beloningsbeleid

Bestuur: De leden van het bestuur verrichten hun bestuurswerkzaamheden op vrijwilligersbasis en ontvangen daarvoor geen beloning of vacatiegeld.

Vrijwilligers: De activiteiten geschieden zoveel mogelijk door de inzet van vrijwilligers. Deze vrijwilligers kunnen, binnen de geldende fiscale regels, een onkostenvergoeding ontvangen.

Beloning personeel: Er is geen CAO van toepassing. In het verleden is aansluiting gezocht bij salarisschalen en salarisopbouw binnen de semi-overheid, of werd een individuele regeling getroffen die ruim binnen die kaders bleef.

Jaarverslagen

In het jaarverslag staat een inhoudelijk en financieel verslag van het afgelopen jaar, plus een vooruitblik en begroting.

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Financiële verantwoording

Zie voor aanvullende informatie het KOEMI Jaarverslag waarin de Financiële Jaarrekening is opgenomen.